REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA

REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA

USLUGA REFERENTA ZAŠTITE OD POŽARA:

  • Organizacija osnovne obuke sa proverom znanja zaposlenih za upotrebu sredstava i opreme za zaštitu od požara i
  • Konsultantske usluge iz oblasti zaštite od požara.