IZRADA NORMATIVNIH AKTA ZAŠTITE OD POŽARA

IZRADA NORMATIVNIH AKTA ZAŠTITE OD POŽARA

IZRADA NORMATIVNIH AKTA ZAŠTITE OD POŽARA:


  • Pravila za zaštitu od požara;
  • Program za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih sa proprtanim dopisom za saglasnost MUP-a na isti;
  • Plan evakuacija i
  • Uputstvo za postupanje u slučaju požara.