AKT O PROCENI RIZIKA

AKT O PROCENI RIZIKA

 IZRADA - AKT O PROCENI RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI, KAO I OSTALIH NORMATIVNIH AKATA IZ OBLASTI

BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU:

  • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
  • Evidencije iz oblasti bezbednosi i zdravlja na radu
  • Program za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad u radnoj okolini
  • Uputstva za bezbedan i zdrav rad i dr


Prema Zakonu  o  bezbednosti  i zdravlju na  radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon)  svi poslodavci su u  obavezi da donesu Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini.

Akt  o  proceni  rizika na radnom mestu i u radnoj okolini se  donosi u pismenoj formi,  a  na  osnovu  čl. 13. Zakona  o  bezbednosti  i zdravlja na  radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon)    i   Pravilnika  o načinu i postupku procene  rizika na  radnom mestu i u radnoj okolini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 i 102/2015) i njim se definišu sve potencijalne opasnosti i štetnosti koje mogu biti prisutne na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i mere za njihovo otklanjanje.


Akt  o  proceni  rizika na radnom mestu i u radnoj okolini kao osnovni  dokument u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koji obezbeđuje poslodavcu sagledavanje ukupnog stanja uslova rada na svakom radnom mestu i u radnoj okolini i kojim se utvrđuju mere i prioriteti za poboljšavanje uslova rada kao i otklanjanje rizika i/ili njihovo svođenje na što manju meru.


Procena rizika se konkretizuje za svako radno mesto pojedinačno, nije uopštena. Njen cilj jeste da se opasnosti i štetnosti u potpunosti otklone, ali pošto to nije uvek moguće, glavni cilj jeste smanjenje štetnosti i opasnosti na najmanju moguću meru.


Procena rizika je stalan proces, pa je tako pri identifikaciji svake nove opasnosti, ili prilikom promene nivoa rizika u procesu rada, Poslodavac dužan da izvrši Izmenu koja se odnosi na  Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.


Da bi procena rizika bila što sveobuhvatnija i da bi se štetnosti i opasnosti svele na najmanju moguću meru, neophodno je da se procena rizika sprovodi uz konsultacije i/ili učestvovanje svih koji se nalaze na određenom radnom mestu (poslodavci, rukovodioci i zaposleni i/ili njihovi predstavnici). Uz to je neophodan i uvid u tehnološke i radne procese (posmatranjem i praćenjem samih procesa, razgovorom sa zaposlenim licima na tim pozicijama, itd), a takođe pregled tehničke i druge dokumentaciji.


Profesionalna i kvalitetna procena rizika, kao i Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (izrada) su među glavnim preduoslovima za efikasnu primenu i sprovođenje mera koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu i na radnom mestu.


Izrada ovog Akta se poverava stručnim licima za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno pravnim licima sa Licencom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu koju izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.